نمایندگی هاست لینوکس دایرکت ادمین

نمایندگی هاست RH1
 • 10 گیگ
  فضا
 • بیست گیگ
  پهنای باند
 • 10 اکانت
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  دامنه
 • نامحدود
  بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
نمایندگی هاست RH2
 • 15 گیگ
  فضا
 • 30 گیگ
  پهنای باند
 • 20 اکانت
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  دامنه
 • نامحدود
  بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
نمایندگی هاست RH3
 • 20 گیگ
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نانحدود
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  دامنه
 • نامحدود
  بقیه امکانات
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
 • دارد
  انتقال رایگان اکانت ها