هاست مخصوص سیستم وبلاگ دهی و سایت ساز

هاست وبلاگ دهی SHW1
 • پنل وبلاگدهی شماره 1
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • یک گیگابایت
  فضا
 • 20 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
 • فعال
  وایلد کارت
هاست وبلاگ دهی SHW2
 • پنل وبلاگدهی شماره 1
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • دو گیگابایت
  فضا
 • 40 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
 • فعال
  وایلد کارت
هاست وبلاگ دهی SHW3
 • پنل وبلاگدهی شماره 1
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • سه گیگابایت
  فضا
 • 50 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
 • فعال
  وایلد کارت
هاست وبلاگ دهی SHW4
 • پنل وبلاگدهی شماره 1
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • پنج گیگابایت
  فضا
 • 70 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
 • فعال
  وایلد کارت