هاست اشتراکی

هاست اشتراکی SH2
 • پنل شماره 2
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • دو گیگابایت
  فضا
 • 40 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 3 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
هاست اشتراکی SH3
 • پنل شماره 3
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • پنج گیگابایت
  فضا
 • 80 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال
هاست لینوکس SH1
 • پنل شماره 1
  هاست اشتراکی
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • یک گیگابایت
  فضا
 • 20 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • 1 عدد
  دامنه اضافه
 • دارد
  دی ان اس اختصاصی
 • دارد
  اس اس ال